top of page

Vis mine meldinger

  • Meldinger vises under menyen «Mine meldinger» på siden «Oversikt mine meldinger». Siden har to hoveddeler – organisasjonsstruktur til venstre og et visningsområde for meldinger på høyre side kalt «Vis meldinger med disse egenskaper», bestående av utvalgsverktøy øverst og en visningstabell under

  • Først må en velge fra hvilket nivå eller node i virksomheten en vil vise meldinger fra. Gjeldende valg er markert med en grønn farge i organisasjonskartet

  • Vil du vise meldinger bare fra valgt node eller inkludere undernivåer styres dette med radioknappene «Ja» eller «Nei» under teksten «Inkludere undernivåer»

  • I utvalgsfeltet «Meldeskjema» vises alle skjematyper som en gardinliste når en klikker i feltet og en kan da vise alle meldinger for et bestemt skjema ved å klikke på ønsket valg

  • Tilsvarende for utvalgsfeltene «Kildestatus» og «Meldestatus»

  • Utvalgsfeltet «Meldenummer» søker frem meldenummer – minimum 1 karakter - og søket aktiveres ved å klikke utenfor feltet (innramming av feltet skifter fra rødt til blått)

  • Utvalgsfeltet «Dato – sist endret» viser meldinger hvor det har skjedd noe etter angitt dato

  • Ved å kombinere utvalgsfeltene vil en raskt finne meldinger som en vil vise.

bottom of page