top of page

Opprette ny virksomhet

 • Du trenger virksomhetens organisasjonsnummer, registrert i Brønnøysundregistrene (BRREG)

 • Klikk på menyknappen «Brukeropplyninger» og deretter knappen «Registrere virksomhet»

 • Oppgi organisasjonsnummer, klikk «enter» og vent litt. EMS henter automatisk opplysninger om navn og adresse fra BRREG

 • Fyll inn obligatoriske felt merket med *

 • Mer informasjon for noen felt ved å holde markør over tipssymbolet  

 • Det er viktig å merke av relevante opplysninger om type virksomhet og aktivitetsområder i den nederste seksjonen på siden der disse er organisert i trestrukturer

 • De markerte valgene vil listes på høyre side i seksjonsfeltet

 • Klikk lagre og du rutes til oppsummeringsiden «Oversikt min virksomhet» under menyen «Min virksomhet»

 • På oppsummeringssiden gis en hierarkisk organisasjonsstruktur på venstre side og mer detaljinformasjon om virksomheten på høyre side

 • Valgt node i organisasjonsstrukturen (venstre side) er markert med et grønt felt over det aktuelle navnet og fra denne node kan du og gjøre endringer og valg. Flytting til en annen node gjøres ved å klikke på ønsket node

 • Nederst på venstre side finnes to kommandoknapper, «Opprett avdeling» og «Opprett rom/plassering»

 • På høyre side finnes kommandoknapper for å «Redigere» informasjon, «Legg til ny bruker» og knapper for å administrere brukerroller samt en «Lagre» knapp for å ta vare på endringer som er gjort.

tips.png
bottom of page