top of page

E-poststraum

 • E-poster vert laga og sendt ut når det vert utført ulike typar handlingar i EMS

 • Handlingar som lagar e-postar er:

  • Når verksemd vert opprett, brukarar lagde til, brukarar fjerna

  • Når meldingar vert oppretta og sende til Strålevernet

  • Når det skjer endringar i meldingar og kjeldestatus

  • Når melding til Strålevernet er ferdig handsama

 • E-poster gjeng til disse mottakarar:

  • DSA

  • Versemda

  • Sentral strålevernkoordinator i verksemda

  • Strålevernkoordinator på avdelingsnivå i verksemda

  • Brukar som utførte handlinga.

bottom of page