top of page

Om salg og utleie av strålekilder

 • Meldeplikten gjelder den virksomhet som eier eller leier en strålekilde. Det hender at strålekilder selges eller leies ut til en annen virksomhet og EMS har lagt til rette for slike transaksjoner

 • Prosess for salg eller utleie er:

  • Skaff opplysninger om «EMS ID» for hvilket rom/plassering strålekilden skal tilordnes i virksomheten til kjøper eller leietaker.

  • Finn frem aktuelt meldenummer for strålekilden – klikk på knappen «Redigere» til høyre i visningen «Mine meldinger» og velg ny kildestatus (solgt eller utleid)

  • Hvis salg, to nye felt vil vises 1) Spørsmål om strålekilden selges til kunde utenfor Norge – kan da avkrysses eller 2) hvis salg i Norge vises et felt med tekst «Solgt til (EMS ID)» og i feltet skrives eller kopieres inn identiteten til rom/plassering (EMS ID) hos kjøper eller leietaker. Når EMS ID er oppgitt og markør klikkes ut av feltet vil navnet til virksomheten for oppgitt EMS-ID vises automatisk etter ledeteksten «Solgt til»

  • Hvis utleie, ett nytt felt vil vises «Utleid til (EMS-ID)» og deretter slik som for Salg over

 • Skriv inn eventuelle kommentarer til salget/utleie, og klikk «Lagre og send inn»

 • Melding og salg/utleie går da til kjøper/leietaker og Strålevernet

 • Kjøper/leietaker må akseptere/avslå kjøp eller leie for å sluttføre transaksjonen, og Strålevernet vil saksbehandle handlingen.

   

   

   

bottom of page