top of page

Kva med - mi verksemd og mine meldingar frå tidlegare EMS:

  • Data om di verksemd er overført og oppretta i ny EMS frå tidlegare opplysningar (namn, org.nr. adresser, brukarar, kontaktinformasjon, bruksområde mv.)

  • Dine tidlegare EMS-meldingar, tilpassa nye skjemautformingar, er overført til eit rom kalla «EMS-V1» under dei respektive avdelingar/nivå i di verksemd

  • Det finst ei PDF-fil av alle tidlegare EMS-meldinger, med tidlegare skjemautforming under meny «Mine meldingar»

  • Meldingar med meldestatus «Utkast» er ikkje overført.

bottom of page