top of page

Vis mine meldingar

  • Meldingar synast under menyen «Mine meldinger» på sida «Oversikt mine meldingar». Sida har to hovuddelar – organisasjonsstruktur til venstre og eit visingsområde for meldingar på høgre side, kalla «Vis meldingar med disse eigenskapane», med utvalsverktøy øverst og ein visningstabell under

  • Fyrst må ein velja frå kva nivå eller node i verksemda ein vil vise meldingar frå. Gjeldande val er market med ein grønn farge i organisasjonskartet

  •  

  • Vil du visa meldingar berre frå vald node eller inkludera undernivå styrast dette med radioknappane «Ja» eller «Nei» under teksten «Inkludera undernivå»

  • I utvalsfeltet «Meldeskjema» synest alle skjematypar som ei gardinliste når ein klikkar i feltet. Ein kan då visa alle meldingar for eit bestemd skjema ved å klikke på ynskt val

  • Likeins for utvalsfelta «Kjeldestatus» og «Meldestatus»

  • Utvalsfeltet «Meldenummer» søkjer fram meldenummer – minimum 1 karakter - og søket aktiverast ved å klikke utanfor feltet (innramming av feltet skiftar frå raudt til blått)

  • Utvalsfeltet «Dato – sist endra» viser meldingar kor det har skjedd noko etter vald dato

  • Ved å kombinera utvalsfelta vil ein raskt finna meldingar som ein vil visa.

bottom of page