top of page

Opprette melding

 • Meldinger om strålekilder opprettes under menyen «Mine meldinger»

 • Velg aktuelt rom/plassering for meldingen – se oversikten på venstre side

 • Klikk «Opprett ny melding» og du rutes til siden «Opprett ny melding om»

 • Klikk på relevant type strålekilde og velg deretter type bruksområde og opprett meldeskjema ved å klikke «Velg og opprett meldeskjema» og valgt meldeskjema vil vises

 • Fyll inn datafelter i skjemaet – de fleste er obligatoriske – noen felt har nedtrekks lister med alternativer og hvis ønsket valg ikke finnes kan det skriver opplysninger i tekstfeltet

 • Avslutt med «Lagre» dersom ikke alle opplysninger er klare, eller «Lagre og send inn» dersom alt er utfylt og meldingen skal sendes til Strålevernet. Det finnes også en «Avbryt» knapp for å avbryte skjemautfyllingen

 • Meldinger som er sendt til Strålevernet vises i tabellen på høyre side og er tilordnet meldenummer, statusverdier (fargede symboler, som viser verdi ved å holde markør over symbolet), opplysninger om skjematype, stien til rom/plassering, og tidspunkt for innsendelse

 • Meldinger kan flyttes, (eller kopieres) men da må de først merkes ved å klikke på symbolet □ på venstre side i tabellen – etter node symbolet.

 • For hver meldingslinje i tabellen gis nøkkelinformasjon på en egen linje i liten skrift, fra meldingen for å lette gjenkjenning

 • Klikk på meldenummeret for å lage en PDF-fil med alle opplysninger fra meldeskjemaet

 • Klikk på node-symbolet       for å se alle transaksjoner for det aktuelle meldenummer

 • Kopiere melding – Klikk «Redigere» deretter «Kopier» og angi antall kopier i vinduet som vises og trykk så «Kopier» i det samme vinduet. Alle kopier listes da i meldingsvinduet med et midlertidig meldenummer «TMP-XXXXX». Denne prosessen kan være egnet dersom mange like eller nær identiske meldinger som skal sendes inn

 • Alle meldingslinjer i tabellen har handlingsknapper til høyre for å redigere eller slette (slette gjelder TMP-meldinger).

bottom of page