top of page

Hva med - min virksomhet og mine meldinger fra tidligere EMS

  • Data om din virksomhet er overført og opprettet i ny EMS basert på tidligere opplysninger (navn, org.nr. adresser, brukere, kontaktinformasjon, bruksområder mv.)

  • Dine tidligere EMS-meldinger, tilpasset nye skjemautforminger, er overført til et rom kalt «EMS-V1» under de respektive avdelinger/nivåer i din virksomhet

  • Det finnes en PDF-fil av alle tidligere EMS meldinger, med tidligere skjemautforming under meny «Mine meldinger»

  • Meldinger med meldestatus «Utkast» er ikke overført.

bottom of page