top of page

Laga rapportar

 • For å laga rapportar - klikk på menyen «Rapportar» og sida «Rapport om meldingar» kjem fram

 • Her er det 6 utvalselement: 1) Vel: avdelingar, rom, etc., 2) Meldeskjema, 3) Apparattype, 4) Anskaffingsdato, 5) Kjeldestatus, og 6) Meldestatus

 • I disse utvalselementa kan det gjerast val som grunnlag for å laga rapport, og rapport lagas ved å klikke på knappen «Filtrer»

 • Etter ei kort tid vert resultatet synleg på høgre side ved at ein kommandoknapp «EXCEL» visast og det vert opplyst om at ei fil er laga med eit oppgitt passord. Det visast òg ein grafikk med eit liggande histogram eller ei tabelloppstilling (avhengig av dei aktivera utvalsalternativ)

 • Kopiera det oppgjevne passord – klikk på «EXCEL» - lim inn passordet i dialogvindauget og Excel-fila vil synast med alle skjemaverdiar

 • Deretter brukes standard EXCEL-verktøy for å laga den ynskte oppstillinga og presentasjon

 • For å laga ein ny rapport – husk «Nullstill søk» fyrst.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

bottom of page