Starte EMS

  • I nettleser oppgis internettadressen: https://ems.nrpa.no

  • Logg inn med ID-porten. Du må ha fødselsnummer (11 siffer) eller D-nummer, kodebrikke eller pinkoder tilgjengelig

  • Hvis du er tidligere EMS-bruker settes du til startsiden for din virksomhet. Hvis du er ny EMS-bruker settes du til siden for å opprette ny virksomhet.

© 2016 Hjelp for EMS - Statens Strålevern