top of page

Opprette melding

 • Meldingar om strålekjelder opprettast under menyen «Mine meldingar»

 • Vel aktuelt rom/plassering for meldinga – sjå oversikt på venstre side

 • Klikk «Opprett ny melding» og du rutast til sida «Opprett ny melding om»

 • Klikk på relevant type strålekjelde og vel deretter type bruksområde og opprett meldeskjema ved å klikke «Vel og opprett meldeskjema» og vald meldeskjema vil visast

 • Fyll inn datafelt i skjemaet – dei fleste er obligatoriske – nokre felt har nedtrekks lister med alternativ og dersom ynskt val ikkje finst kan det skrivast opplysningar i tekstfeltet

 • Avslutt med «Lagre» dersom ikkje alle opplysningar er klare, eller «Lagre og send inn» dersom alt er utfyld og meldinga skal sendast til Strålevernet. Det finst òg ein «Avbryt» knapp for å avbryta skjemautfyllinga

 • Meldingar som er sende til Strålevernet visast i tabellen på høgre side og er tilordna meldenummer, statusverdiar (fargede symbolar, som viser verdi ved å halde markør over symbolet), opplysningar om skjematype, stien til rom/plassering, og tid for innsending

 • Meldinger kan flyttast, (eller kopierast) men da må dei først merkast ved å klikke på symbolet □ på venstre side i tabellen – etter node symbolet

 • For kvar meldingsline i tabellen gis nøkkelinformasjon, på ei eigen line i liten skrift, frå meldinga for å lette gjenkjenning

 • Klikk på meldenummer for å lage ei PDF-fil med alle opplysningar fra meldeskjemaet

 • Klikk på node-symbolet      for å sjå alle transaksjonar for det aktuelle meldenummer

 • Kopiere melding – Klikk «Redigere» deretter «Kopier» og oppgje antall kopiar i vindauget som visast og trykk så «Kopier» i det samme vindauget. Alle kopiar listast då i meldingsvindauget med eit mellombels meldenummer «TMP-XXXXX». Denne prosess kan være egna når mange like eller liknande meldingar skal sendast inn

 • Alle meldingsliner i tabellen har handlingsknapper til høgre for å redigera eller slette (slette gjeld TMP-meldinger).

bottom of page