top of page

E-postflyt

 • E-poster genereres og sendes når det utføres ulike typer handlinger i EMS

 • Handlinger som genererer e-poster er:

  • Når virksomhet opprettes, brukere legges til, brukere fjernes

  • Når meldinger opprettes og sendes Strålevernet

  • Når det skjer endringer i meldinger herunder kildestatus

  • Når melding til Strålevernet er ferdig saksbehandlet

 • E-poster går til disse mottakere:

  • Strålevernet

  • Virksomheten

  • Sentral strålevernkoordinator i virksomheten

  • Strålevernkoordinator på avdelingsnivå i virksomheten

  • Bruker som utførte handlingen.

bottom of page