top of page

Ny EMS – dei viktigaste endringane

 • Ny internettadresse https://ems.dsa.no

 • Innlogging med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides og BankID på mobil)

 • Integrasjon mot folkeregisteret (DSF) for eintydig identifisering av alle brukarar

 • Gjenbruk av offentlege data (informasjon om verksemda hentast frå Enhetsregisteret)

 • Språkval (bokmål, nynorsk, engelsk)

 • Fleire meldeskjema tilpassa ulike typar strålekjelder og bruksområde

 • Dynamisk og meir oversiktleg visning av verksemda sine meldingar

 • Tilpassa fleire typar transaksjonar (anskaffing, utleige, sal, flytting, EE-avfall, deponering mv.)

 • Fleksibilitet for omorganisering i verksemda

 • Betre rapporteringsfunksjon og sporbarheit.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

bottom of page