Ny EMS – dei viktigaste endringane

  • Ny internettadresse https://ems.nrpa.no

  • Innlogging med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides og BankID på mobil)

  • Integrasjon mot folkeregisteret (DSF) for eintydig identifisering av alle brukarar

  • Gjenbruk av offentlege data (informasjon om verksemda hentast frå Enhetsregisteret)

  • Språkval (bokmål, nynorsk, engelsk)

  • Fleire meldeskjema tilpassa ulike typar strålekjelder og bruksområde

  • Dynamisk og meir oversiktleg visning av verksemda sine meldingar

  • Tilpassa fleire typar transaksjonar (anskaffing, utleige, sal, flytting, EE-avfall, deponering mv.)

  • Fleksibilitet for omorganisering i verksemda

  • Betre rapporteringsfunksjon og sporbarheit.