top of page

Bygge virksomhetsstruktur

  • Det er hensiktsmessig å lage en organisasjonsstruktur i EMS som speiler den faktiske organisering av virksomheten med avdelinger, underavdelinger, rom/plasseringer osv.

  • Det er to knapper tilgjengelig for å lage en organisasjonsstruktur; «Opprett avdeling» og «Opprett rom/plassering»

  • For å opprette en avdeling klikk «Opprett avdeling» og du rutes til siden «Opprett nytt avdelingsnivå i virksomheten»

  • Skriv inn obligatoriske felt merket med *

  • Mer informasjon for noen felt ved å holde markør over tipssymbolet

  • Pass på at avdelingen plasseres på riktig node – bruk node-feltet øverst: «Velg nivå for ny avdeling i virksomheten»

  • I noen virksomheter har avdelinger egne organisasjonsnumre og kan oppføres i feltet organisajonsnummer

  • Når meldinger om strålekilder skal opprettes må disse tilknyttes et rom eller en plassering i en avdeling

  • Rom/plassering opprettes ved å klikke «Opprett rom/plassering», fyll ut obligatoriske felt merket med * på siden «Opprett rom/plassering i avdeling», pass på at rom/plassering tilknyttes riktig avdeling og avslutt med «Bekreft og opprett». Rom/plassering har lys grønn skriftfarge i organisasjonsoversikten på venstre side.

tips.png
bottom of page