top of page

Lage rapporter

 • For å lage rapporter - klikk på menyen «Rapporter» og siden «Rapport om meldinger» vil vises

 • Her vises 6 utvalgselementer kalt: 1) Velg: avdelinger, rom, etc., 2) Meldeskjema, 3) Apparattype, 4) Anskaffelsesdato, 5) Kildestatus, og 6) Meldestatus

 • I disse utvalgselementer kan det gjøres valg som grunnlag for å lage rapport og rapport generes ved å klikke på knappen «Filtrer»

 • Etter kort tid vises resultatet på høyre side ved at en kommandoknapp «EXCEL» vises og at det opplyses at en fil er generert med et oppgitt passord. Det vises også en grafikk med et liggende histogram eller en tabelloppstilling (avhengig av de aktiverte utvalgsalternativer)

 • Kopier det oppgitte passord – klipp på «EXCEL», lim inn passordet i dialogvinduet og Excel-filen vil vises med alle skjemaverdier

 • Deretter brukes standard EXCEL-verktøy for å lage den ønskede oppstilling og presentasjon

 • For å lage en ny rapport – husk  «Nullstill søk» først.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

bottom of page