top of page

Hjelpesider for Strålevernets elektroniske meldesystem (EMS)

EMS er oppgradert med ny design og funksjonalitet:

 

 

  • Innlogging med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides og BankID på mobil)

 

  • Integrasjon mot folkeregisteret (DSF) for entydig identifisering av alle brukere

 

  • Gjenbruk av offentlige data (virksomhetsinformasjon hentes fra Enhetsregisteret)

 

  • Språkvalg (bokmål, nynorsk, engelsk)

 

  • Flere meldeskjema tilpasset ulike typer strålekilder og bruksområder

 

  • Dynamisk og mer oversiktlig visning av virksomhetens meldinger

 

  • Tilpasset flere typer transaksjoner (anskaffelse, utleie, salg, flytting, EE-avfall/kondemnering, deponering mv.)

 

  • Fleksibilitet for omorganisering i virksomheten

 

  • Bedre rapporteringsfunksjon og sporbarhet

bottom of page